Mantra ampuh untuk memikat hati wanita

Mantra ampuh untuk memikat hati wanita – Dalam mendapat hati seseorang perempuan tidaklah mudah bagi seseorang pria, terutama bagi laki-laki yang kurang ideal. Tentunya kita harus melaksanakan berbagai macam cara-cara untuk pemikat hati perempuan itu, mulai dari berusaha secara fisik ataupun berusaha secara batin.

Usaha batin untuk menaklukan hati perempuan ada banyak sekali yang dapat anda lakukan, ibarat membaca doa dan wirid, melaksanakan amalan tersebut dan hingga memakai mantra pelet, ibarat yang kami bahas ketika ini.

Kali ini dewi asih akan membagikan mantra pelet yang sangat yang bisa  digunakan untuk memikat hati wanita

Mantra Ampuh Untuk Memikat Hati Wanita

Mantra ini sudah dikenal semenjak jaman terdahulu, yang dimasuk mantra ialah sebuah goresan pena yang bersifat ghaib, goresan pena yang mempunyai imbas yang bisa mendatangkan efek ghaib, biar bisa membantu yang telah membaca mantra-mantra tersebut, untuk menghadapi segala masalah, dan setiap mantra-mantra mempunyai khasiat yang berbeda-beda ibarat untuk memikat hati perempuan ataupun menaklukan hati wanita.

Mantra Ampuh Untuk Memikat Hati Wanita

Namun sebelum anda untuk menggunakan. Mantra ampuh memikat hati wanita, harus didasari dengan niat anda yang tinggi, alasannya kalau niat anda tidak sungguh-sungguh maka makhluk harus/jin tidak akan membantu anda untuk mengatasi yang anda alami kini ibarat dilema percintaan anda.

Apabila anda sudah berinat yang tinggi untuk melaksanakan mantra tersebut. berikut ini ialah mantra ampuh memikat hati wanita.

Bismillahirahman nirrohim

Yaa ayyuhal ladziina amannu laa takuunu kalladziina adzau musaa fabarro ahullahu mimma qooluu. Wakaanaa indallahi wajijhaa waa alqaitu alaika mahabbatan minni yuhhibuunahu kahubbillah. Wakaa dhimiinal wal afinaa aninnasi wallahu yuhibbul muhsiniina awaman kaana maitaan faa ahyainaahu waa ja’alnaa lahuu  nurron  yamsyii bihii finnaasi Kaman matsaluhuu fidh dhulumaati laisa bikhoorijin minhaa. Kadzaalika zuyyina falamaa roainahhu akbar nahuu waqoth-tho’na aidiyahunna waqulna haasyaa lillaahi maa haadzaa basyaron. In hadzaa illaa malakun kariimun, waqulil hambu lillaahi ladzi lamyattakhidz waladan walam yakum lahuu syariikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadz dzulli wakabirhu takbiiron.


baca juga :


Cara Mengamalkan  :

Untuk mengamalkan mantra diatas. Diamalkan dengan rutin pada ketika setelah sholat fardhu dengan niat yang tinggi dan tujuan yang baik, selain itu mantra tersebut juga bisa dibaca setelah sholat tahajud atau sholat tengah malam.

Catatan :

Jangan anda hingga salah untuk menyebutkan nama sasaran perempuan tersebut. alasannya mantra ini sangat sulit hilang dari perempuan yang anda ingin pikat, maka kami sarankan untuk menentukan perempuan yang berdasarkan anda cocok untuk berumah tangga bersama.

Demikian mengenai mantra ampuh untuk memikat hati wanita, semoga sanggup bermanfat.